Sisteme DE ELECTROFOREZĂ ACIZI NUCLEICI

– Sisteme dedicate pentru controlul calității probelor AND /ARN privind concentrația, dimensiunea și integritatea acestora.

– Sisteme ce pot rula cantitativ și calitativ ADN genomic, ARN, librarii NGS, fragmente mari de ADN, plasmide, editare CRISPR, cfADN.