4210

Agilent 4210 MP-AES este un spectrometru de emisie optică cu plasmă în câmp de microunde cu sensibilitate ridicată, limite de detecție la nivel ppb.  Timpul necesar analizei este mai scurt decât la spectrometrele de absorbție atomică în flacără (AA) pentru analize multi-element.

**Nu necesită butelii de argon, acetilenă ceea ce scade costurile de utilizare si ofera o mai mare siguranta in exploatare.

Spectrometru de emisie optică cu plasmă de azot în câmp de microunde

  • Un echipament de înaltă performanță – sursa este plasma de azot în câmp de microunde – ce oferă limite de detecție superioare și un domeniu dinamic liniar extins·
  • Robustețe și fiabilitate – recomandat pentru analiza probelor alimentare și din  agricultura, produselor chimice, petrochimice, minerit, probe de mediu (apă, sol), determinare macro și micronutrienților din plante
  • Nu utilizează lampi spectrale  cu catod cavitar
  • Software-ul MP Expert– permite controlul echipamentului și dezvoltarea de metode; include șabloane pre-setate, asigură controlul accesoriilor integrate, include module de  diagnosticare îmbunătățite pentru a maximiza optimizarea parametrilor si simplificarea fluxului de lucru.

Alte produse din categoria Spectrometre cu absorbție atomică MP AES: