Proiect european

Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivitatii Economice  – Investitii pentru viitorul dumneavoastra

Proiect cofinatat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam să vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Informatii Proiect

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Axa prioritara III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
Domeniul major de interventie 3 – Sustinerea E-Economiei
Operatiunea 1 – Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri

Tipul asistentei financiare – nerambursabile

Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat, Schema de ajutor de stat – Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2229/2008 pentru aprobarea schemei „Ajutor pentru investitii realizate de IMM-uri in vederea dezvoltarii e-economiei”; Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 2159/2008 pentru aprobarea schemei „Ajutor pentru sprijinirea Intreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea de servicii de consultanta si instruire specializata pentru implementarea proiectelor de investitii in domeniul E-Economiei

Obiectiv general

Cresterea eficientei SC AGILROM SCIENTIFIC SRL prin implementarea unui sistem informatic integrat de management (ERP – ENTERPRISE RESOURCES PLANNING) cu ajutorul caruia se va realiza o mai buna conlucrare ?ntre departamente ceea ce va aduce firmei un avantaj competitiv in relatia cu mediul extern.

Prin implementarea proiectului se respecta principiile dezvoltarii durabile, investitia neavand un impact negativ asupra mediului. Implementarea sistemului informatic va conduce la scaderea costurile de administrare aferente activitatii care implica si consum de resurse, ceea ce asigura respectarea principiile dezvoltarii durabile si anume, satisfacerea nevoilor prezentului fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.

Obiectiv specific

1. Cresterea eficientei firmei prin implementarea unui sistem informatic de tip ERP care contine 7 module si va avea 14 utilizatori care vor beneficia de cursuri de formare profesionala si a carui mentenanta va fi asigurata de un administrator care va beneficia de cursuri de formare profesionala specifice.

Acest obiectiv este conform obiectivului specific operatiunii 3.3.1. „Cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic.

Activitati proiect:

A1 Informare si publicitate

A2 Managementul de proiect

A2.1 Planificare si monitorizare proiect

A2.2 Realizare raportari si documente

A2.3 Management financiar-contabil

A3 Selectia furnizorilor de produse si servicii necesare bunei desfasurari a proiectului

A3.1 Elaborarea documentatiei de atribuire si aprobarea acesteia

A3.2 Publicarea anuntului de participare

A3.3 Inregistrarea si evaluarea ofertelor

A3.4 Comunicarea castigatorilor

A3.5 Semnarea contractelor

A3.6 Receptie echipamente

A3.7 Receptie licente

A4 Implementarea sistemului informatic integrat

A4.1 Analiza necesitatilor in vederea configurarii sistemului informatic

A4.2 Configurarea si parametrizarea

A4.3 Migrarea datelor istorice in sistem

A4.4 Testarea functionalitatilor sistemului in conformitate cu procesele de lucru ale organizatiei

A4.5 Implementarea sistemului informatic integrat

A5 Instruire

A5.1 Realizare materiale si programa curs

A5.2 Cursuri administrare

A5.3 Cursuri utilizare

A6 Auditul proiectului

A6.1 Audit financiar final

A6.2 Audit securitate aplicatie

Buget proiect :

Valoare totala a proiectului = 632.263,60 lei

Valoare nerambursabila = 307.593,30 lei