Sisteme pregătire și introducere probe GC & LC

Echipamente de pregătire și introducere a probelor Gerstel GmbH

GERSTEL GmbH produce și dezvoltă sisteme automate de pregătire și introducere a probelor pentru cromatografie, atât gaz cromatografie cât și lichid cromatografie, tehnologii care elimină sau reduc semnificativ utilizarea solvenților organici și a erorilor umane.

Extracție sorptivă cu bare de agitare (SBSE, GERSTEL Twister),  desorbție termică, extracție automată în fază solidă (SPE) și autosamplere MPS, CTC care permit pregătirea probelor lichide la nivel de μl. Laboratoarele de analiză din orice domeniu pot utiliza produsele Gerstel pentru o gamă largă de aplicații.

1

Dintre acestea menționăm:

Determinări arome și parfum: Arome, parfumuri, mirosuri și mirosuri neplăcute.

Industria de automobile: Emisii materiale în interiorul mașinii

Semiconductori și electronica: Emisii din materiale utilizate în producție, ce asigură calitatea produsului.

Criminalistică: identificarea acceleranților de incendiu și a documentelor falsificate, determinarea continutului de droguri și alcool în lichidele corporale

Siguranța alimentară: determinarea toxinelor alimentare, inclusiv micotoxine și fitotoxine, precum și pesticide și medicamente utilizate în alimentația animalelor (analiza metaboliți).

Testarea materialelor de ambalare.

Domeniul farmaceutic: monitorizarea impurităților organice volatile (VOC) în medicamente, testarea materiilor prime, etc.

Industria chimică și a polimerilor: cercetări de bază, control de calitate și igienă industrială.

Determinarea aditivilor; emisiilor; studii de migrație; piroliză

Protectia mediului: analiza aer, apă, nămol și sol.