Abordări și perspective de viitor în spectroscopie